Polskie znaki w windows-1250
= = = Włącz głośniki! = = =
Pismo poświęcone odnowie życia chrześcijańskiego i Kościoła oraz sprawie przebudzenia w Polsce

Do Celu

Rok założenia 1993;
Ukazuje się w nierównych
odstępach czasu

...Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do
męskiej doskonałości, i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej... Ef.4:13

•   Witamy!   •   Niech Bóg błogosławi!   •   Welcome!   •   God bless you!   •

Sabina pieśni
Józef Kajfosz: "Co z innością?" (wideo mov)
Wszystkie numery „Do Celu" w jednym pliku PDF
Zawartość czterech płyt CD materiałów audio MP3
Pobierz gratis około 270 godzin nauczania!
Paul E. Billheimer: Przeznaczeni do tronu
Rozdziały 1 i 2 w postaci pliku PDF

Józef Kajfosz: Biblia a "życie po życiu"
Uwaga! Wszystkie materiały (książki, artykuły
i nagrania audio) Józefa i Emilii Kajfoszów wolno
pobierać, kopiować i rozpowszechniać bezpłatnie!Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!
Jan Paweł II

Już dosyć napatrzyliśmy się na to, co robi diabeł. Teraz zobaczymy, co potrafi Jezus!
Johann Christoph Blumhardt

Przyjaciele moi, to jest dobra nowina. Nie trzeba czekać na nikogo. Przebudzenie może rozpocząć się ode mnie i od ciebie.
Erlo Stegen

Przez modlitwę i post Bóg daje swojemu ludowi dostęp do największej mocy we wszechświecie.
Franklin Hall

Pan powołuje nowe pokolenie… które będzie oglądać wszystkie te rzeczy… Pan naprawdę zachował swoje najlepsze wino na koniec.
Rick Joyner

Wierzę, że Bóg da w tych czasach naszemu narodowi nowe serce.
Bogdan Olechnowicz

Szybko! Jest czas pracy dla Jezusa!
Nicky Cruz

Modlitwa zmienia narody

Informacje
Od Redakcji
Emilia pieśni I
Emilia pieśni II
Sabina pieśni
Krzysztof pieśni
Powstań Polsko!
Materiały konferencyjne
Audycje muzyczne
Wykłady audio
Programy audio
Numery Do Celu
Książki
Artykuły
Proroctwa
Teksty różne
Świadectwa
Wieści ze świata
Forum oskarżonych
Archiwum pieśni
Śpiewnik MIDI
Polecane serwisy
Problemy fizyki
Polecamy nabyć


Wołaj do Mnie, Polsko!

        Drodzy Internauci, witamy w serwisie, którego celem jest zaproszenie Was do udziału w tym, co Bóg czyni tu i teraz. Królestwo Boże przybliżyło się — życie niebiańskiej jakości i pochodzenia niebiańskiego, które wywalczył dla nas Jezus Chrystus, jest od zaraz dostępne dla każdego, kto pojedna się z Bogiem przez ofiarę Chrystusa i uczyni Go swoim Panem. Ci z nas, którzy to zrobili, rodzą się z Ducha i stają się członkami jedynego powszechnego Kościoła — nie organizacji, lecz organizmu, którego Głową jest Jezus Chrystus. Aktualnie Duch Święty w szybkim tempie dobudowuje ten Kościół do jego postaci docelowej według wzorca w Piśmie Świętym, podczas gdy wszelkie ludzkie dzieła chwieją się i rozpadają. Na całym świecie dzieją się w związku z tym rzeczy zdumiewające. Wyłania się chrześcijaństwo nowej jakości, przewyższającej nawet to, co znamy z początkowego, apostolskiego okresu historii Kościoła, i towarzyszy temu potężny, bez precedensu, zwycięski pochód Ewangelii, która zdobywa nieomal całe narody i zmienia oblicze wielu krajów. Także i w naszym Kraju tysiące narodzonych z Ducha chrześcijan niezależnie od swojej przynależności organizacyjnej w jedności usilnie woła do Boga o takie mocne duchowe poruszenie i pierwsze tego rezultaty już się pojawiają. Nie stój na uboczu, lecz rusz naprzód w Bożej armii. To niesamowity zaszczyt móc osobiście czynnie uczestniczyć w tym potężnym duchowym poruszeniu naszych czasów — w żniwie dusz czasów ostatecznych!Porzuć bezsensowną gonitwę za wiatrem!

Tylko żywy JEZUS
... ratuje ... wyzwala ... odnawia ...


        W serwisie niniejszym prezentujemy teksty artykułów, opublikowane w kolejnych numerach okólnika „Do Celu”, teksty książek, wydanych przez Oficynę „Cel” oraz inne artykuły i teksty, poświęcone tematyce przebiegającej odnowy Kościoła i przebudzenia, a także różne aktualności dotyczące tych spraw.
        Zapraszamy także do działów w formacie MP3, aby posłuchać audycji „Słowa życia” autorstwa brata Henryka Zagrodnika, a także pieśni i muzyki, niosących zbawienne poselstwo żywej Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Redaguje: Oficyna „Cel”, Józef Kajfosz, Kraków. E-mail: j.kajfosz[małpka]upcpoczta.pl (zamiast [małpka] wstaw znak @). Pracę naszą finansujemy ze środków własnych.
Zezwala się na pobieranie z niniejszego serwisu materiałów (artykułów, książek i wykładów audio) autorstwa Józefa Kajfosza oraz pieśni (plików audio) w wykonaniu Emilii Kajfosz, jak również na sporządzanie z nich kopii i wydruków, a także nieodpłatne przekazywanie ich innym osobom w niezmienionej postaci na tych samych warunkach. Dozwolone jest także umieszczanie wyżej wymienionych materiałów w innych serwisach (np. czytelniach internetowych) pod warunkiem nieodpłatnego do nich dostępu na tych samych warunkach oraz podania ich źródła (tzn. adresu serwisu DoCelu). Licencja Creative Commons
Te materiały są zatem dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska. Natomiast druk, sprzedaż i wszelkie inne formy komercyjnego wykorzystania tych materiałów bez zgody autora lub jego spadkobierców są niedozwolone.
Pozostałe materiały, dostępne w niniejszym serwisie (teksty innych autorów, nagrania audycji i pieśni innych wykonawców) są własnością ich twórców i korzystanie z nich wymaga przestrzegania ich praw.

Serwis powstał 1 listopada 1999 r.
Jesteś naszym * * miłym gościem.
Darmowe Liczniki dla Twoich stron! WWW.LICZ.PL